Chakad Hiva Construction Company Chakad Hiva Company grundades 2014 med syftet att tillhandahålla ingenjörstjänster med fokus på design och genomförande av specialiserade projekt (byggnader och anläggningar och mekanisk och elektrisk utrustning, brunnsstabilisering). Läs mer

verksamhetsområden

Byggföretag, installation

Genomförda projekt

De senaste projekten från Chakad Hiva Company
null
0+
Högsta betyg
0+
Genomförda projekt
0+
Specialiststyrkor
0+
Kunder

Chakad Hiva Company grundades 2014 med syftet att tillhandahålla ingenjörstjänster med fokus på design och genomförande av specialiserade projekt (byggnader, anläggningar och utrustning). Grundarna och cheferna för detta företag har varit aktieägare och vice ordförande i styrelsen för företaget Amayesh Boom från 1996 till 2013. Grundarna och cheferna för detta företag, samtidigt som de samarbetade i vetenskapliga och tekniska centra, genom att designa och genomföra olika specialiserade projekt i landet, kunnat samla sammanlagt mycket värdefulla arbetsuppteckningar i denna samling. Detta företags policy har alltid varit baserad på principen att samtidigt som man drar fördel av vetenskapliga landvinningar, förlitar sig på expertis och ärlighet i arbetet, för att tillhandahålla sina tjänster på bästa sätt för landets tillväxt och utveckling.

Webblogg

De senaste nyheterna och artiklarna om Chakad Hiva
null
Meny