دیوار حائل و سقف عرشه فولادی

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. سرپرستی بانک رفاه قلهک
  4. chevron_left
  5. دیوار حائل و سقف عرشه فولادی

دیوار حائل و سقف عرشه فولادی

پروژه انجام شده

اجرای دیوار حائل و سقف عرشه فولادی ساختمان سرپرستی بانک رفاه قلهک(تاریخ عقد قرارداد : 16/11/1397 )

مساحت زمین این پروژه 460 مترمربع و دارای کاربری اداری و تجاری می باشد . تعداد 5 طبقه پارکینگ در طبقات زیرزمین، 2 طبقه واحد تجاری، 11 طبقه واحدهای اداری با 4320 مترمربع زیربنا احداث گردیده است .

فهرست